wwwJa, vi har en hjemmeside! Foreløpig har vi ikke gjort så mye ut av den siden det er lettere å ha tett kontakt med medlemmene våre (og andre som er interessert) via facebooksiden får. Har du noen gode tips om hva vi kan bruke hjemmesiden til kan du, ironisk nok, si fra til oss på facebook:)


For øyeblikket nøyer vi oss med å ha klubbvedtekter og lignende liggende tilgjengelig for de som måtte ønske å lese de hver kveld før leggetid. Det er også en liten beskrivelse på hva du må gjøre om du vil bli medlemm i klubben vår.